2010. szeptember 30. Lezárult az Inter - Studium projekt

2010. szeptember 30. hivatalosan lezárult az Inter - Studium projekt pályázati időszaka. Köszönjük minden partner és közreműködő munkáját. Meggyőződésünk, hogy a projekt jelentősen hozzájárult a szakképzésben, felnőttképzésben érintett intézmények határon átnyúló együttműködéséhez.

Szűcs Erika

projektvezető

Dr. Kavecsánszki Gyula

igazgató

Kiss Gábor

szakmai vezető

 

montázs

 

Módszertani összefoglaló és projektzáró kiadvány

Magyar, német, szlovák és román nyelven is elkészült a projekt céljait, tevékenységeit és a pályázat keretében részletesen kidolgozott nyolc kiemelt témakört bemutató projektzáró kiadvány.

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY
ZUSAMMENFASSUNG DER METHODIK DES PROJEKTES
METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU
REZUMATUL METODOLOGIC AL PROIECTULUI

Zárókiadvány

A pályázat keretében dolgozó külső és belső szakértőink összeállítottak a projekt szakmai tartalmához kapcsolódó dokumentumok, amelyek a felnőtt-, és szakmai képzés, a munkaerő-piac és a nemzetközi együttműködés jó gyakorlatait foglalják össze.

Lakatos Zsolt Moodle használati útmutató tanárok részére

moodle

Az ingyenesen hozzáférhető távoktatási keretrendszert úgy mutatja be az összefoglaló, hogy egy innovatív szemléletű tanár lépésről- lépésre képes legyen kurzusokat létrehozni, különböző elektronikus tananyag elemeket feltölteni és a tanulói teljesítményeket elektronikusan mérni.
moodle2

Dr. Stadinger Csaba A határon átnyúló munkaerő-piaci együttműködés tapasztalatai

(MASLOW - Magyar–Szlovák foglalkoztatási program)

maslov

A dokumentum összefoglalja a határmenti munkaerő-piaci területen megvalósult projektet, első sorban azokat a jó gyakorlatokat, amelyek továbbfejleszthetők és más intézmények számára is használhatók. Bemutatja a létrehozott nemzetközi adatbázisokat, az újszerű szolgáltatásokat (OMNI-BUS, határmenti tanácsadó szolgálat) és a létrehozott munkaerő-piaci paktumot.
maslov2

 

Kovácsné Szeppenfel Ezsébet Digitális középiskola

digi

A Digitális Középiskola egy számítógéppel támogatott levelező tagozatos gimnáziumi képzés, elsősorban hátrányos helyzetű roma közösséghez tartozó személyek részére, amely a Földes Ferenc Gimnázium, a Miskolci Egyetem és az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésével működik. A Digitális Középiskola oktatási módszere az e-learning technológiát ötvözi a távoktatás és a gimnáziumi levelezőképzés szakmai tapasztalataival, így a világon szinte egyedülállóan valósítja meg az oktatás, a tanulás, a tanár-diák kommunikáció és a tanügyi adminisztráció feladatait a hálózati eszközök, a hálózati kommunikáció, az internet segítségével.
digi2

 

2010. szeptember 28-29-30. Munkaértekezlet Besztercén

Az Inter-Studium projekt záróeseményére Besztercén került sor, ahol a besztercei és kolozsvári kollégákkal munkamegbeszélést tartott Szűcs Erika projektvezető, Kiss Gábor szakmai vezető és Lakatos Zsolt tananyagfejlesztő. A program keretében többek között a partnerek megbeszélték, hogy az Inter-Studium projektben elkészített képzési programok és tananyagok milyen körben és milyen módon alkalmazhatók a későbbi munka során a nappali rendszerű oktatás és a felnőttképzés keretein belül. Külön is kitértek a felnőttképzés lehetőségeire. A partnereknek Kiss Gábor szakmai vezető mondta el, hogy Magyarországon milyen előírások vonatkoznak a felnőttképzésre és a Szemere Bertalan Szakközépiskola milyen felnőttképzési tapasztalatokkal rendelkezik.

 

2010. szeptember 27. Munkaértekezlet Rimaszombaton

Az Inter-Studium projekt vezetője Szűcs Erika és Kiss Gábor szakmai vezető munkaértekezleten vett részt a rimaszombati partnernél. A program keretében Rigó László igazgatóhelyettessel megbeszélést folytattak a további együttműködési lehetőségek kapcsán. Különös tekintettel a magyar nyelvű partneriskola által elnyert pályázat kapcsán létre hozható tananyagfejlesztési együttműködést és a beiskolázási tevékenységeket illetően.

A miskolci iskola képviselői tájékoztatták a partner intézmény vezetőjét a régióban megszervezésre kerülő pályaválasztási kiállításokról, amelyek ragyogó lehetőséget nyújtanak az intézmények számára, hogy bemutassák képzési kínálatukat a pályaválasztás előtt álló diákoknak és szüleiknek. Erre 2010. november 10-11-én kerül sor Miskolcon a városi Szabadidőközpontban, amelyre lehetőségük szerint ellátogat a rimaszombati iskola vezetése is.  

Rigó László igazgatóhelyettes tájékoztatott az iskolában folyó tananyagfejlesztő munkáról, amelyhez anyagi támogatást szintén Európai Uniós források nyújtanak. Ebben az esetben nem csak tananyagok létrehozásáról, hanem digitalizált tananyagok kibocsátásáról is szó van. Ebben a miskolci iskola szakemberei segítséget tudnak nyújtani a partner iskolának.

 

2010. szeptember 24. Munkaértekezlet Kassán

A projektet megvalósító Szemere Bertalan Középiskola igazgatója, aki a művészeti szakterület képzési programját is készítette és Szűcs Erika projektvezető munkaértekezleten vett részt a kassai partnernél. A program keretében Ing. Éva Matejova igazgatónővel megbeszélést folytattak a további együttműködési lehetőségek kapcsán. Különös tekintettel a kassai iskola által elnyert pályázat kapcsán létre hozható tananyagfejlesztési együttműködést és a művészeti területek közös tevékenységeit illetően.

A partnerek megállapodtak abban, hogy a miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola művészeti tagozatos növendékei részt vesznek a kassai partner által támogatott Nemzetközi Modern Tánc gálaműsorban, amelyre 2010. november 7-én este 19 órától kerül sor a kassai magyar színházban, a Tháliában. A művészeti területen ez az első közös együttműködés a két partner között, de ezt hagyományteremtő céllal rendezik meg. A táncgálán részt vesznek még horvát, szerb és lengyel tánccsoportok is.

A miskolci iskola képviselői tájékoztatták a partner intézmény vezetőjét a régióban megszervezésre kerülő pályaválasztási kiállításokról, amelyek ragyogó lehetőséget nyújtanak az intézmények számára, hogy bemutassák képzési kínálatukat a pályaválasztás előtt álló diákoknak és szüleiknek. Erre 2010. november 10-11-én kerül sor Miskolcon a városi Szabadidőközpontban, amelyre ellátogat a kassai iskola vezetője is. Ennek kapcsán a két iskola között további együttműködés alakult ki a beiskolázási marketing anyagok elkészítése kapcsán is.

2010. szeptember 10. Zárókonferencia

2010. szeptember 10-én Miskolc-Tapolcán a Hotel Kitty konferernciatermében került megrendezésre a projekt zárókonferenciája. A Szemere Bertalan Szakközépiskola táncművészeti tagozatos növendékeinek bemutatóját követően a résztvevőket Dr. Kavecsánszki Gyula a Szemere Bertalan Szakközépiskola igazgatója és a fenntartó nevében Dr. Kormos Vilmos, Miskolc Megyei Jogú Város főosztályvezetője köszöntötte.
A város vezetésének az oktatással és kultúrával kapcsolatos alapelveire építve Fedor Vilmos alpolgármester kiemelte a nemzetközi együttműködés fontosságát és lehetőségeit.

Tárnok Andrea az Észak-Kelet Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ projektvezetője mutatta be a magyar – szlovák határ menti területen megvalósuló Munkaerőpiaci együttműködés – MASLOV projektet.      
A projektben megvalósuló tevékenységeket Szűcs Erika projektvezető foglalta össze.
Kiss Gábor szakmai vezető mutatta be a Módszertani összefoglaló és projektzáró kiadványt.

A digitális fényképezés tananyagot Zombor Gyula szaktanár mutatta be.
Az Elektronikus tanulás témakörében Ember László tanár tananyagfejlesztő tartott egy prezentációt, amely egy elkészült tananyag gyakorlati alkalmazását példázta.
A Bosh elektromobil versenyről Somogyi Viktor szaktanár tartott tájékoztatót. A partnerek közötti együttműködés további lehetőségei. A külföldi partnerintézmények képviselői összefoglalták a pályázat lebonyolításának tapasztalatait, eredményeit és a további együttműködés lehetőségeit.
A projekt hivatalosan Dr. Kavecsánszki Gyula, a pályázó iskola igazgatója zárta be.

A konferencián készült képeket itt tekintheti meg.

2010. szeptember 16. Tapasztalatátadó rendezvény – Fülek

A tapasztalatátadó rendezvényen Szűcs Erika bemutatta a Szemere Bertalan Középiskolát és tájékoztatót tartott az Inter-Studium projektről Az iskolában folyó művészeti képzésekről Zombor Gyula művész-tanár tartott előadást. Kiss Gábor igazgatóhelyettes és szakmai vezető tájékoztatót tartott a pályázat keretében részletesen kidolgozott nyolc kiemelt témakörről. A négyfős delegáció megismerkedett a térség képzési struktúrájával és Fülek város nevezetességeivel is.

Fülek

 

2010. május Elkészültek a projektben kidolgozott képzési programok és jegyzetek

A projekt keretében kidolgozásra került négy képzési program és az azokhoz tartozó jegyzetek, amelyeket a magyar és külföldi partnerek tudnak alkalmazni az iskolai oktatásban és a felnőttképzésben is.

A Webszerkesztés, a web programozás alapjai programhoz tartozó jegyzetek:

Az Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben programhoz tartozó jegyzetek:

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése programhoz tartozó jegyzetek:

A Digitális fényképezés alapismeretei programhoz tartozó jegyzetek:

2010. május 26-28. Tapasztalatátadó program Kolozsváron

Kolozsváron, az ERDÉLYI KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLITÁSI, COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI TRANSILVANIA iskolában került sor az ötödik tapasztalatátadó rendezvényre.
Szűcs Erika projektvezető egy általános tájékoztatót tartott a Szemere Bertalan Középiskoláról és bemutatta az Inter-Studium projektet. Kiss Gábor tájékoztatót tartott a pályázat keretében részletesen kidolgozott nyolc módszertani témakörről. Górász András gyakorlati oktatásvezető bemutatta a kidolgozott képzési programot és jegyzeteket. Somogyi Viktor tanár tartott bemutatót a közelmúltban lezajlott Bosch elektromobil versenyről.
A három Nap alatt alkalom nyílt a város műemlékeinek, felsőoktatási intézményeinek megtekintésére is.

 

2010. május 19-21. Tapasztalatátadó program Münchenben

A tapasztalatátadó rendezvények sorában a münchen-i workshop következett. A Berufsschule für Kraftfahrzengtechnik iskola tanulóival és tanáraival hosszú évekre visszanyúló kapcsolatunk van, elsősorban a közlekedés szakterületen. Az Inter-Studium projekttel és a két iskola további együttműködésével kapcsolatos megbeszéléseket követően került sor az Inter-STudium pályázati projekt keretében elért eredmények bemutatáűsára. Az iskola vezetői és pedagógusai nagy érdeklődéssel hallgatták Szűcs Erika projektvezető tájékoztatóját a Szemere Bertalan Középiskola képzési struktúrájáról. A projektvezető beszélt a módszertani fejlesztő csoportok által elvégzett munkáról, az elkészült dokumentumokról, a projekt további fő mérföldköveiről. Nagy István - módszertani fejlesztő csoport tagja - informatikus bemutatta a projekt honlapját, felhívta a figyelmet a honlapon található dokumentumokra. Górász András - gyakorlatioktatásvezető - bemutatta a közlekedési szakmákhoz készült képzési programot és szólt az ehhez készülő moduláris, kompetencia alapú tananyagokról is. A prezentációkat kötetlen szakmai beszélgetés követte. A workshop végén a résztvevők az elhangzott előadásokról és a további együttműködési lehetőségekről mondhatták el véleményüket az elégedettségmérő kérdőív segítségével.

2010. április 14-16. Tapasztalatátadó program Besztercén

A besztercei Andrei Muresanu Főgimnázium volt a helyszíne a projekt harmadik tapasztalatátadó rendezvényének. A gimnázium megtekintése mellett a partneriskola tanárainak részvételével egy munkaértekezletre került sor, ahol a további együttműködés lehetőségeit gondolták át a résztvevők. A delegációt fogadta a megyei tanfelügyelő, akivel elsősorban a két ország oktatási rendszereinek változásai kerültek megvitatásra.

A tapasztalatátadó rendezvényen Dr. Kavecsánszki Gyula igazgató bemutatta a Szemere Bertalan Középiskolát és az iskolában folyó művészeti képzéseket. Kiss igazgatóhelyettes egy általános tájékoztatót tartott az Inter-Studium projektről és tájékoztatót tartott a pályázat keretében részletesen kidolgozott nyolc kiemelt témakörről. Zombor Gyula és Zelei Erika művész-tanárok tartottak előadást a digitális fényképezéssel kapcsolatban kifejlesztett képzési programról és jegyzetekről. A négyfős delegáció megismerkedett Beszterce zeneművészeti, képzőművészeti és szakképző iskolájával és a város nevezetességeivel is.

 

2010. április Kidolgozásra kerültek a projektben kiemelt módszertani összefoglalók

A pályázatban nyolc kiemelten fontos témakör került meghatározásra. Ezeket a szakmai-, és felnőttképzésben is érdekes témákat négy fős szakértői munkacsoportok dolgozták föl. Az összefoglalók letölthetők:

 1. Munkaerő-piac – szakképzés - felnőttképzés
 2. Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés
 3. Pedagógiai program és helyi tanterv
 4. Tananyagfejlesztés módszertana
 5. Művészeti képzés
 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben
 7. A tanulók menedzselése
 8. Képzés minőségbiztosítás

 

2010. március 23. Tapasztalatátadó program Rimaszombaton

A második tapasztalatátadó rendezvényre Rimaszombaton került sor. A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA- SZAKKÖZÉPISKOLA – Rimaszombat pedagógusai közül több mint 30-an vettek részt a programon. Rendezvényen jelen volt a helyi önkormányzat és a munkaügyi szervezet képviselője is, akik hozzászóltak az előadás témáihoz.
Dr. Kavecsánszki Gyula igazgató egy általános tájékoztatót tartott a Szemere Bertalan Középiskoláról és beszélt a további együttműködés lehetőségeiről.
Kiss Gábor szakmai vezető bemutatta az Inter - Studium projektet és tájékoztatót tartott a pályázat keretében részletesen kidolgozott nyolc kiemelt témakörről.
Górász András gyakorlati oktatásvezető tartott előadást a közlekedési szakmákról és a program során kifejlesztett képzési programról.
Hadházi László szaktanár bemutatta a projektben már elkészült, az autóipari képzésekben használható tananyagokat, és kötetlen beszámolót tartott a Bosh elektromobil autó építő versennyel kapcsolatban, illetve a Szemere Középiskolában szervezett autósport bemutatókról.
A tapasztalatátadó rendezvény hasznosságát és az előadások színvonalának megítélését elégedettségi kérdőívvel mértük a résztvevők körében.2010. február 23. Tapasztalatátadó program Kassán

A projekt során tervezett hat tapasztalatátadó rendezvény közül az elsőre Kassán került sor. A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA – SZAKKÖZÉPISKOLA 29 pedagógusa vett részt a programon. Szűcs Erika projektvezető tájékoztatót tartott a Szemere Bertalan Középiskoláról és bemutatta az Inter - Studium projektet. Kiss Gábor ismertette a pályázat keretében részletesen kidolgozott nyolc kiemelt témakört. Lakatos Zsolt tartott előadást a korszerű tananyagfejlesztésről, és azon belül az e-learning-ről.
Ember László a MOODLE távoktatási keretrendszerbe fejlesztett tananyag létrehozását és alkalmazását mutatta be egy példán keresztül. A tapasztalatátadó rendezvény hasznosságát és az előadások színvonalának megítélését elégedettségi kérdőívvel mértük a résztvevők körében.

k1 k2

 

2010. február 12-13. Munkaértekezlet Rimaszombaton

A rimaszombati STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA- SZAKKÖZÉPISKOLA Rimaszombat volt a helyszíne a projekt másokdik munkaértekezletének. A program keretében Kisantal Károly igazgató és Rigó László gyakorlati oktatásvezető bemutatta a rimaszombati iskolát, elsősorban a hasonló közlekedési képzéseket.
A Szemere Bertalan Középiskola részéről Kiss Gábor szakmai vezető összefoglalta a projekt során megvalósult tevékenységeket és a további együttműködés részleteit. Górász András gyakorlati oktatásvezető bemutatta a közlekedési szakmák iskolai oktatása és felnőttképzése során alkalmazható képzési programot. Hadházi László beszámolt az autószerelő szakmai képzéshez kidolgozandó tananyagok fejlesztéséről. A négy fős delegáció megismerkedett Rimaszombat és környéke nevezetességeivel.

r1 r2

 

2010. január 29-30. Munkaértekezlet Kassán

A projektet megvalósító Szemere Bertalan Középiskola négy szakembere munkaértekezleten vett részt a kassai partnernél. A program keretében Ing. Éva Matejova igazgatónő bemutatta a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKÖZÉPISKOLA, KASSA történetét és képzési struktúráját. Szűcs Erika összefoglalta a projekt során megvalósult tevékenységeket és a további együttműködés részleteit. A partner iskola három pedagógusa, Szerdi Judit, Fülöp Dóra, Molnár László beszámolt az általuk kidolgozandó szlovákiai helyzetelemzések készültségéről.
Lakatos Zsolt az informatikai tananyagfejlesztés egyik szakértője bemutatta a tervezett képzési programot és tananyagot. Nagy István tájékoztatást adott a projekt honlapjának fejlesztéséről. A szakmai programok mellett maradt idő Kassa nevezetességeinek megismerésére is.

 

2009. október 16. Nyitókonferencia

2009. október 16-án a miskolci Vigadó Étteremben megrendezett nyitókonferenciával vette kezdetét az INTER-Studium „Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel” című,  TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 számú pályázati program szakmai megvalósítása.

A  rendezvényt Dr. Kavecsánszki Gyula, az iskola igazgatója nyitotta meg. A projekt céljait és megvalósítandó tevékenységeit Szűcs Erika projektvezető és Kiss Gábor szakmai vezető mutatta be.

A konferencián előadást tartott Gúr Nándor országgyűlési képviselő, Bihall Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.

A rendezvényen képviseltették magukat és hozzászóltak a projekt külföldi partnereinek képviselői is.

Szűcs Erika projektvezető prezentációját itt tekintheti meg.

Kiss Gábor szakmai vezető előadása itt tekintheti meg.

A nyitókonferenciáról beszámolt a helyi televízió, amelynek összefoglalóját itt nézheti meg. A konferencia meghívóját itt tekintheti meg.

2009. július 1. Elindult az INTER - Studium projekt

Több mint 24 millió Ft támogatást nyert a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán, amely a szakképzésben és a felnőttképzésben érintett intézmények határokon átnyúló együttműködését kívánja elősegíteni.

A hivatalosan 2009. július 1-én indult INTER-Studium projekt keretében az alábbi témakörökben jön létre együttműködés egy német, három szlovák és két román intézménnyel:

 • Munkaerő-piac – szakképzés –- felnőttképzés
 • Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés
 • Pedagógiai program és helyi tanterv
 • Tananyagfejlesztés módszertana
 • Művészeti képzés
 • Az oktatási intézmények szerepe a felnőttképzésben
 • A tanulók menedzselése
 • Képzés minőségbiztosítása

 

Új Magyarország

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg